wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Kategorie

Kontakt

 • NIP: 738-202-91-75
 • E-mail:biuro@e-jawo.pl
 • Telefon600 223 921
 • Godziny działania sklepuSklep internetowy czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Regulamin

Sklep internetowy działająca pod adresem www.e-jawo.pl jest platformą prowadzoną przez:
 
JAWO Jakub Wojciechowski
ul. Partyzantów 8A
38-300 Gorlice
NIP: 738-202-91-75, REGON: 362330843
Konto bankowe: 18 1240 5110 1111 0010 6513 0358, Bank Pekao S.A.
zwany, dalej: Sprzedającym lub e-jawo.pl.
 
§ 1. Definicje

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.
Konsument –  pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u e-jawo.pl zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim e-jawo.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek lub płyt do punktu odbioru zamówień.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Platforma - strona internetowa, służąca do składania zamówień przez Kupujących
Czas realizacji - czas jaki e-jawo.pl ma na realizację zamówienia przez Kupującego
Czas dostawy - czas w jakim dostawca zobowiązuje dostarczyć towar do Kupującego
Towar/Produkt Gabarytowy - towar/produkt o wyróżniającym (odbiegającym od normy) jednym lub kilku wymiarach (wysokość/szerokość/głębokość), dla którego koszty wysyłki są ustalane indywidualnie z Klientem
 
§ 2. Warunki realizacji zamówienia
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.
 3. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji - Zamówienie realizowane. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie e-jawo.pl.
 5. Klienci mogą składać zamówienia 24 godziny na dobę, pośrednictwem strony internetowej e-jawo.pl, a także:
 • telefonicznie, pod numerami: 518536495, poniedziałek - piątek, w godzinach: 9:30 - 17:00 oraz sobota, w godzinach: 9:00 - 12:00;
 • e-mail: biuro@e-jawo.pl, całodobowo.
      6. Aby zrealizować zamówienie, konieczne jest wykonanie przez użytkowania – Klienta, następujących kroków:
 • dodanie wybranych produktów do koszyka;
 • wybór sposobu dostawy i płatności;
 • wypełnienie formularza z danymi użytkownika oraz adresem do wysyłki;
 • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych oraz złożenie zamówienia.
      7. Klient, może się bezpłatnie zarejestrować w sklepie e-jawo.pl, bez konieczności zamawiania towaru, w tym celu należy wypełnić formularz – Rejestracja.

      8. Do każdego zakupu wystawiana faktura (rachunek) zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu.
      9. Firma JAWO Jakub Wojciechowski nie jest płatnikiem podatku VAT, podstawa zwolnienia:
          co wiąże się z tym, iż na fakturach nie jest wymieniona kwota podatku.
   
Modyfikacje w zamówieniu:
 • zmian w zamówieniu Klient może dokonać do momentu wystawienia paragonu/faktury;
 • zmian można dokonać kontaktując się: telefonicznie, pod numerem: 518 536 495, pon-pt – 9:00 - 17:00; poprzez e-mail: biuro@e-jawo.pl, zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia, jeśli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi na konto klienta (w terminie do 14 dni), z którego płatność została dokonana;
 • Klient może anulować złożone zamówienie: telefonicznie, pod numerami: 518 536 495;
 • Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 
§ 3. Termin wysyłki i realizacji zamówienia

Zawarcie umowy e-jawo.pl z Klientem następuje z chwilą zmiany statusu zamówienia na: "Zamówienie realizowane" od e-jawo.pl.

Zamówienia realizowane są w dni robocze. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdej pozycji w sklepie, jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysłania paczki lub dostarczenia zamawianych pozycji do siedziby sklepu - w przypadku odbioru w siedzibie sklepu. W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie sklepu, Klient zostanie o tym poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
Przekazanie zamówienia Konsumeneta do realizacji płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie e-jawo.pl, co powinno nastąpić w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym e-jawo.pl.
 
Czas otrzymania przesyłki, jest to: czas realizacji + czas dostawy.
Szczegółowe informacje o czasach dostaw znajduje się na stronie głównej sklepu w dziale: Wysyłka
 
§ 4. Ceny produktów

Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN) oraz nie zawierają podatku VAT (e-jawo.pl nie jest płatnikiem podatku VAT), cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, jest on określony w cenniku dostaw, a sposób jego naliczania zależny jest od wagi bądź wartości zamówienia a także gabarytu – Wysyłki.
Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiona jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. e-jawo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie e-jawo.pl, bądź wprowadzania w nich zmian.

 
§ 5. Formy płatności i dostawy

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

    1.Przy odbiorze osobistym (gotówką) w siedzibie firmy: JAWO, ul.Partyzantów 8A, 38-300 Gorlice;
    2.Gdy zamówienie jest wysłane:
 • osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracowania firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki;
 • przelewem na konto bankowe: 18 1240 5110 1111 0010 6513 0358, Bank Pekao S.A.
§ 6. Prawo odstąpienia od umowy
 
Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient (Konsument), będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient (Konsument) wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez e-jawo.pl
W takiej sytuacji e-jawo.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez e-jawo.pl).
Koszty odesłania towaru ponosi Klient (Konsument)

W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć e-jawo.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu (faktury/rachunku) lub jego kopii oraz jeżeli to możliwe podaniu numeru zamówienia a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do e-jawo.pl.

W tym celu należy odesłać lub dostarczyć osobiście towar wraz z dowodem zakupu, dołączając do niego stosowanie oświadczenie, na adres:

JAWO Jakub Wojciechowski
Partyzantów 8A
38-300 Gorlice
z dopiskiem „ZWROT”

Oświadczenie, odstąpienia od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy, którego stanowi Załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • e-jawo.pl nie przyjmuje (nie znanych mu) przesyłek za pobraniem, koszt i ryzyko odesłania towaru ponosi klient.
 • e-jawo.pl dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania towaru w sposób ustalony indywidualnie z klientem - preferowany sposób to zwrot kwoty przelewem bankowym na podany przez klienta rachunek bankowy.
 • e-jawo.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
§ 7. Warunki reklamacji towaru

e-jawo.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi, zamówioną rzecz bez wad fizycznych, które zmniejszały by jej wartość lub użyteczność.

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy Klient ma prawo do złożenia reklamacji, poprzez:
 • zgłoszenie tego faktu w Panelu Klienta, w zakładce "Reklamacje", klikając na "Napisz zgłoszenie", po wejściu do formularza reklamacyjnego, klient uzupełnia podstawowe dane dotyczące zamówienia, wybierając numer zamówienia, temat oraz opis wady dodatkowo podając dane konta na jakie mają zostać zwrócone pieniądze, kończy procedurę zgłaszania reklamacji klikając przycisk "Wyślij", w tym przypadku Formularz Reklamacji nie jest wymagany
 •  e-mail: biuro@e-jawo.pl lub telefonicznie: 518 536 495, należy odesłać lub dostarczyć osobiście reklamowany (wadliwy) towar wraz z dowodem zakupu oraz dołączając do niego, wypełniony (przez Klienta): Formularz Reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 niniejszego Regulaminu.

Towar należy odesłać lub dostarczyć osobiście wraz z dowodem zakupu (fakturą/rachunkiem) na adres:

JAWO Jakub Wojciechowski
Partyzantów 8A
38-300 Gorlice
z dopiskiem „REKLAMACJA”

W ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wadliwego towaru ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – e-jawo.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a e-jawo.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar na konto (chyba, że klient zażąda innego sposobu zwrotu), podane w Formularzu Reklamacji i dołączonego do reklamowego towaru. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy - żądać stosownego obniżenia ceny, na reklamowany towar.
 
§ 8. Dane osobowe.

e-jawo.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient podając dane osobowe e-jawo.pl wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych oraz przetwarzanie przez e-jawo.pl w celu realizacji złożonego zamówienia. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.
 
§ 9. Zmiany w regulaminie.

e-jawo.pl zastrzega sobie prawo do zmian treści w regulaminie bez wcześniejszego uprzedzenia, możliwe jest wyświetlenie informacji na stronie głównej sklepu, zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 
§ 10. Postanowienia końcowe.
 
Żadne z postanowienie niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Przejdź do strony głównej
e-jawo.pl © 2023
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu